בדיקות נאותות כלכלית

בדיקת נאותות היא בדיקה חשבונאית פיננסית שתכליתה לבחון אמינות ומהימנות של מידע חשבונאי, פיננסי ועסקי אשר נמסר למשקיע במהלך משא ומתן לרכישה או מכירה של עסק, ותכליתה להשפיע על מחיר העסקה הסופי. לפיכך קיימת חשיבות מכרעת לביצוע בדיקת נאותות ברמה המקצועית והיסודית ביותר.

אנו ב-inbiz מבצעים בדיקת נאותות חשבונאית וכלכלית המקנה לרוכש ניתוח והבנה מלאים של התוצאות הפיננסיות ומחיר העסקה.