גיוס וניהול אשראי בנקאי

עסקים זקוקים לגיוס אשראי בנקאי לצרכי השקעה ולצרכי מימון הפעילות השוטפת. ניהול וזמינות האשראי הם כלים חשובים בניהול תזרים המזומנים ובשמירה על יציבותו הפיננסית של העסק.

תהליך גיוס וניהול האשראי כולל:

  • הבנת הפעילות העסקית והתוצאות הפיננסיות.
  • ניתוח עלויות המימון הקיימות וצרכי האשראי הנדרשים.
  • ניתוח יכולת ההחזר.
  • בחינת חלופות המימון.
  • ניהול משא ומתן על תנאי המימון מול הבנקים.

בקשת אשראי המוגשת ע"י גורם פיננסי מקצועי הבקיא בתהליכי גיוס האשראי מחד, ובנתוני העסק מאידך, היא בעלת ערכי מוסף רבים בהצלחת הליך גיוס האשראי.

inbiz פועלת בתחום ייעוץ האשראי הבנקאי במקצועיות ובמיומנות. אנו מכינים, עורכים ומנתחים בקשות אשראי, וכן בוחנים מסגרות אשראי ודרכים להוזלת עלויות המימון. המטרה לשפר ולהיטיב את תנאי האשראי ועלויות המימון של לקוחתנו.