הכנת תוכניות עסקיות

תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי המציג ניתוח עסקי כלכלי של פעילות עסקית צפויה ובוחן דרכי פעולה אופרטיביות למימושה.

תהליך הכנת התוכנית העסקית כרוך בהבנת העסק ובעריכת תחזית השקעות, תחזית הכנסות והוצאות, צפי רווחיות וצפי תזרימי מזומנים עתידיים.

אנו ב-inbiz בונים תוכנית עסקית פרקטית המשלבת ניסיון עסקי ופיננסי וחשיבה שיווקית. אנו עורכים ניתוח ממוקד של פרמטרים עסקיים, שיווקיים ופיננסים ומציגים אבני דרך מוגדרים להגשמת החזון העסקי.

התוכנית העסקית נתפרת בהתאמה ספציפית לרעיון ולמודל העסקי של העסק.