גיוס וניהול אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי הוא מימון הניתן לחברות ועסקים על ידי גופים מוסדיים שאינם בנק.

האשראי החוץ בנקאי אינו מבוסס על מסגרות בנקאיות, ולכן הוא מאפשר להגדיל, לגוון, ולשפר את מקורות המימון של העסק.

 מקורות המימון החוץ בנקאיים העיקריים כוללים:

  • חברות ביטוח, גופי השקעה מוסדיים וחברות אשראי.
  • קרנות מימון בערבות מדינה לעידוד וסיוע של עסקים ויזמים בהשקעות ובהון חוזר.
  • פקטורינג – הסבת עסקת אשראי עסקי לעסקת מזומן (רכישת יתרות חוב פתוחות בתמורה לתשלום מזומן של כ-80% מיתרות החוב. יתרת התשלום בניכוי הריבית מועברת לעסק במועד פירעון החשבונית ו/או מועד התשלום בפועל).
  •  עסקאות מכירה ושכירות מחדש (Sale & Leaseback).

 חברת inbiz מתמחה באיתור וגיוס אשראי חוץ בנקאי התואם את צרכי העסק.