מתן חוות דעת כלכליות

חוות דעת כלכלית מבוצעת עבור מגוון צרכים, מטרות ותחומים ומיועדת למגוון גורמים ולקוחות שונים.

 אנו ב- inbiz עורכים ניתוחים כלכלים וחוות דעת כלכליות במגוון רחב של תחומים ובהם:

  • דוחות סקירה ואנליזה של חברות ציבוריות בשוק ההון.
  • דוחות ניתוח חוב של חברות.
  • סקרים כלכליים בנושא תגמול בכירים – תיקון 20 לחוק החברות.
  • תמחורי עסקאות ונגזרים פיננסים.
  • ניתוחי הערכות שווי לצרכי IFRS.
  • ניתוחי כדאיות כלכלית.

 חוות הדעת מיועדות לגורמים שונים ובהם: משקיעים, בעלי מניות, דירקטוריונים, גורמי מימון שונים ובתי-משפט.