ביצוע הערכות שווי

הערכת שווי היא כלי ניהולי המציג ניתוח עסקי ופיננסי לערכו הכלכלי של עסק.

הערכת השווי מקנה לבעלים ולמנהלים הבנה עסקית כלכלית ויכולת לשקול באופן מקצועי חלופות אסטרטגיות ועסקיות שונות כגון: מיזוג, רכישה, מכירה, גיוס הון, גיוס אשראי ועוד.

ניתן לאפיין צרכים שונים לביצוע הערכת שווי וביניהם:

  • דרישה מצד בעלים, משקיעים או גורמי מימון בנקאיים לצורך בחינת הליך מכירה, רכישה, מיזוג או ניתוח אנליטי.
  • חוות דעת לצרכים משפטיים.
  • חוות דעת לצרכי דיווח חשבונאיים.
  • חוות דעת לדרישות רשויות המס.

אנו ב-inbiz מבצעים הערכות שווי יסודיות ומעמיקות עבור כל עסק או פעילות. בעבודתנו, אנו משלבים מקצועיות וניסיון בתחומי הכלכלה הפיננסים ביחד עם הבנה פרקטית והכירות עם עסקים מענפים ותחומים רבים ומגוונים.