הבראה והשבחת חברות

תוכנית הבראה מגדירה אבני דרך ויעדים עסקיים ופיננסים במטרה לצמצם הפסדים, ולשפר מיידית ולאורך זמן את הרווחיות ותזרים המזומנים של העסק.

חברת inbiz מתמחה בהכנה, הטמעה ומעקב אחר תוכניות ייעול, הבראה והשבחת חברות.

במסגרת תהליך ההבראה וההשבחה, אנו עורכים תוכנית עסקית ממוקדת ומטמיעים מנגנוני בקרה מובנים שתכליתם ייעול בהוצאות ושיפור בהכנסות. אנו בוחנים הסדרי מימון ובמידת הצורך מבצעים פריסת חובות מול ספקים ובנקים. התהליך נעשה בתיאום ושיתוף עם הבעלים. המטרה להשביח את העסק במהירות האפשרית.