נכתב ע"י admin ב- 22 באוקטובר 2013

השיפור המרשים בתוצאות החברה בחציון הראשון של השנה נגרם כתוצאה מגידול ושינוי בתמהיל המכירות לצד קיטון משמעותי בהוצאות התפעוליות. מגמת השיפור תמשך?

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 8 בפברואר 2011

מרבית היזמים ובעלי חברות ועסקים אשר יישאלו מהי מטרתם בהקמת העסק ישיבו אינטואיטיבית – "עשיית רווח!". אך מרבית היזמים אינם מגיעים מרקע בעל התמחות פיננסית משמעותית, אלא עם רעיון אותו הם שואפים להפוך לעסק ריווחי.

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 22 בדצמבר 2009

לנושא בניית התקציב חשיבות עסקית משמעותית, הרבה מעבר לחשיבות החשבונאית או התפעולית טכנית. בניית התקציב מחייבת תהליך חשיבה ניהולי אסטרטגי הכולל אישוש ו/או התאמת המטרות והיעדים העסקיים, ניתוח התוצאות הפיננסיות בהווה ובתקופות מקבילות אשתקד

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 22 בדצמבר 2009

בדיקת נאותות פיננסית תכליתה ניתוח המצב הכספי של החברה ותוצאות פעילותה. במסגרת הבדיקה נבחנת המדיניות החשבונאית של החברה ובכלל זה נאותות רישום מצבת הנכסים שלה והתחייבויותיה

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 22 בדצמבר 2009

הערכת שווי אינה מדע מדויק. היא מתבססת על תחזיות, אומדנים ומשתנים שונים, כאשר מעריכי השווי השונים עשויים לנתחם ולשקללם באופן שונה. יתרה מזו, גורם הזמן – המועד שבו בוצעה ההערכה, הינו גורם קריטי ל"נכונות" ההערכה ולהתאמתה לנתונים הכלכליים והעסקיים ברגע הנתון בו בוצעה ההערכה.

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 22 בדצמבר 2009

במישור הפיננסי, פקטורינג היא שיטת מימון חוץ בנקאית אשר במסגרתה רוכשת חברת פקטורינג יתרות חוב פתוחות של עסק כלשהו בתמורה לתשלום מזומן של כ- 80% מיתרות החוב הנרכשות. יתרות החוב הנותרות מועברות אל העסק במועד פירעון החשבונית ו/או מועד התשלום בפועל של בעל החוב לחברת הפקטורינג, בניכוי מקדמה וריבית אותם גובה חברת הפקטורינג בתמורה למימון עסקת האשראי

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 22 בדצמבר 2009

קרנות המימון השונות הוקמו בתרומה ותמיכה של גורמים בינלאומיים ומקומיים, בעידוד, סיוע, תמיכה וניהול של מוסדות וגופים ממשלתיים מקומיים. קרנות המימון מיועדות לעודד ולטפח פעילות כלכלית במשק, ליצור מקומות עבודה חדשים, ולעודד יזמות והשקעות

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 6 ביולי 2009

על מקבל ההחלטה למפות ולנתח כל אלטרנטיבה ריאלית, ולשקללה, במהירות ובזהירות. כל החלטה עסקית ניתן למקם על ציר הסיכון / סיכוי, ומה שבינהן. בהגה החשבונאית, ציר זה מוגדר לעיתים, גם כפשרה בין עלות לתועלת. נעדיף מרווח תשואה עודף (סיכוי) גבוה יותר ככל שרמת הסיכון עולה.

קרא עוד

נכתב ע"י inbiz ב- 6 ביולי 2009

ברמה העסקית, לכל עסק שרוצה לשרוד נדרשת תוכנית התייעלות. ניהול בתקופת משבר דורש שמרנות, זהירות והתייעלות, דהיינו מיקסום מלוא פוטנציאל ההכנסות תוך מזעור מבנה העלויות.

קרא עוד