שירותי ניהול כספים C.F.O

עסקים קטנים ובינוניים אינם מעסיקים מנהלי כספים במשרה מלאה, ולכן הם חסרים כלים, ידע, והכוונה בתחומים פיננסים ועסקיים, ומתקשים להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים הניצבים בפניהם העשויים להשפיע על עתידם.

שירותי ניהול הכספים (C.F.O) כוללים:

  • הכנת דוחות כספיים ניהוליים.
  • בנייה וניתוח של דוחות רווח והפסד חודשיים.
  • ניהול תזרים מזומנים ברמה שוטפת.
  • בניית דוחות תמחיר.
  • ניתוח מבנה העלויות.
  • הכנת תקציב כולל הטעמת תהליך מעקב ובקרה.
  • סיוע בגיוס וניהול אשראים בנקאיים וחוץ בנקאיים.
  • הפחתת עלויות המימון (עמלות, ריביות, פעילות מט"ח וכוי).
  • ייעוץ וליווי כלכלי שוטף.

אנו ב- inbiz מעניקים את כל שירותי ניהול כספים (C.F.O) במטרה לאפשר להנהלה להתמקד בניהול העסקי בידיעה שהצד הפיננסי מטופל ומנוהל במקצועיות ובאיכות הגבוהים ביותר.