ניהול סיכונים פיננסים

ניהול סיכונים הוא מכלול הצעדים שעל החברה לנקוט, על מנת להגן על עצמה בפני סיכונים פיננסים עסקיים כגון נזילות ואשראי עסקי וסיכוני שוק כגון: שערי מטבעות, רביות ומחירי סחורות.

 inbiz עוסקת בזיהוי, ניתוח, הערכה וכימות של הסיכונים הכלכלים והעסקיים המהותיים בכל עסק, במטרה להציג תוכנית אפקטיבית לניהולם המיטבי. התוכנית כוללת המלצות לניהול סיכונים עסקיים, סיכונים מטבעיים, סיכוני אשראי ותזרימי מזומנים.